Szamotuły Poznań Duszniki Grzebienisko Kaźmierz Kuślin Pniewy Skórzewo Ostroróg Wronki Otorowo Dąbrówka
dla klientów indywidualnych
dla firm i instytucji
dla rolników

Historia

Korzenie dzisiejszego Banku Spółdzielczego Duszniki, sięgają II połowy XIX wieku. To 150 lat temu w Szamotułach, w roku 1866 r. powstał -  najstarszy w połączonej strukturze -  Bank Spółdzielczy w Szamotułach. Rok 1892, to data powołania do życia Banku Spółdzielczego w Pniewach. Kolejną ważną datą jest rok 1910, kiedy to powstał Bank Spółdzielczy w Kaźmierzu, a Bank Spółdzielczy w Kuślinie, powstał w roku 1962.

Historia polskiej bankowości spółdzielczej

150-letnie tradycje i doświadczenie

Zaczęło się od Towarzystwa Pożyczkowego w Poznaniu

W 2011 roku mija 150 lat od momentu powstania na ziemiach polskich pierwszych spółdzielni kredytowych, na bazie których ukształtowały się późniejsze banki spółdzielcze.

Polskie Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe pojawiły się w okresie zaborów i były ważnym ogniwem w walce o wolną Polskę. Pierwszą z nich było Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania, założone w 1861 roku. W zaborze pruskim dominowały SOP, zwane bankami ludowymi. Charakteryzowały się one wszechstronną działalnością, jako spółdzielnie zrzeszające powszechnie rolników, rzemieślników i przedstawicieli innych zawodów. Od 1873 roku polskie spółdzielnie kredytowe w Wielkopolsce przyjęły jednolitą nazwę - Bank Ludowy. Zaspokajały one zapotrzebowanie członków na tanie pożyczki. Dzięki demokratycznym formom samorządowym, sprzyjały tworzeniu więzi społecznych, stanowiły podstawę finansową i kadrową dla polskiego ruchu spółdzielczego. Do głównych celów działalności banków ludowych należała walka o utrzymanie (a nawet rozszerzenie) polskiego stanu posiadania oraz o narodowe przetrwanie w warunkach polityki germanizacyjnej rządu pruskiego. Spółdzielczość bankowa w zaborze pruskim, reprezentująca poważną liczbę spółdzielni i zrzeszająca dziesiątki tysięcy członków, posiadała zwarty i sprawnie działający system kredytowy, który pomagał jej w realizacji ekonomicznych i narodowych celów.

Zadania i funkcje banków ludowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego nie ograniczały się jedynie do działalności gospodarczej, lecz obejmowały także liczne przedsięwzięcia na rzecz postępu kulturalno -  oświatowego i cywilizacyjnego w swoich środowiskach. Instytucje te były czynnikiem usprawniającym obieg pieniężny w kraju.

Działalność spółdzielni kredytowych została przerwana przez władze okupacyjne po wybuchu II wojny światowej.

Gminne Kasy Spółdzielcze i Bank Gospodarki Żywnościowej

Po wojnie, w 1950 roku, w ramach reformy systemu bankowego, Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe przekształcono w Gminne Kasy Spółdzielcze.

W 1956 roku w Polsce przywrócono prawo do prowadzenia działalności oszczędnościowej na własny rachunek i nazwę - Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe. W 1957 roku na Zjeździe Delegatów Kas Spółdzielczych, powołano Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, jako centralę organizacyjno-rewizyjną SOP. Związek stał się jednocześnie reprezentantem ich interesów. Działalność SOP-ów z pewnością przyczyniła się do przetrwania własności prywatnej w warunkach gospodarki centralnie planowanej.

W 1975 roku, w ramach centralizacji zarządzania gospodarką i państwem, wprowadzono nowy podział administracyjny kraju (likwidacja powiatów) i przeprowadzono reformę systemu bankowego. Utworzony został państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej, w którym Skarb Państwa posiadał 54 procent udziałów, a 46 procent banki spółdzielcze.

W roku 1982 Sejm uchwalił dwie ustawy - Prawo Bankowe i Prawo Spółdzielcze. Uregulowały one podstawowe zasady działania spółdzielczości bankowej, a w ich ramach stworzyły jej warunki do normalnej pracy i rozwoju. Banki spółdzielcze w tym okresie z lokalnych instytucji drobnego kredytu stały się bankami w pełnym tego słowa znaczeniu.

Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe zobligowano do używania jednolitej nazwy - Bank Spółdzielczy i zrzeszania się w BGŻ. W 1990 roku, po zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, BGŻ utracił prawo do wykonywania funkcji Centralnego Związku Spółdzielczego na podstawie którego mógł lustrować 1663 banki spółdzielcze. Po BGŻ żadna inna organizacja nie przejęła tej funkcji. Umożliwiło to bankom spółdzielczym zawieranie dobrowolnych cywilno-prawnych umów o współpracy.

Współpracę z BGŻ kontynuowało 1560 banków spółdzielczych, czyli 95 procent. Pozostałe, dla podkreślenia niezależności, utworzyły nowe banki o charakterze regionalnym. W 1994 roku BGŻ przekształcono w spółkę akcyjną. BGŻ po 25 latach współpracy z bankami spółdzielczymi przyjął strategię banku komercyjnego i zaczął funkcjonować poza spółdzielczym sektorem bankowym.

Do niedawna w Polsce działały trzy zrzeszenia banków spółdzielczych:

Obecnie tj. od czerwca 2011 r. funkcjonują dwa zrzeszenia banków spółdzielczych:

Zebranie założycielskie dzisiejszego Banku Spółdzielczego Duszniki odbyło się 28 grudnia 1960 roku. Powołano wówczas do życia Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową Bank Spółdzielczy w Dusznikach. Bank najpierw mieścił się w jednym pokoju dawnego punktu kasowego. W maju 1961 roku Zarząd Banku podpisał umowę najmu budynku przy ulicy Świerczewskiego 38 (obecnie Jana Pawła II). Niewystarczające warunki lokalowe spowodowały podjęcie decyzji o budowie własnego budynku przy ulicy Kolejowej 7. Otwarcie obiektu nastąpiło 1 marca 1978 roku. Do czerwca 1975 r. jednostkę nadrzędną dla banku spółdzielczego stanowił Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych - Oddział w Poznaniu. Po zmianach rolę nadrzędną w stosunku do Banku w Dusznikach, przejął Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Poznaniu. Rok 1990 przyniósł bankom spółdzielczym w Polsce zmiany organizacyjne i ekonomiczne. Banki Spółdzielcze wchodziły w okres gospodarki rynkowej z obawami, ale jednocześnie z nadzieją, którą spółdzielcy wiązali z możliwościami jakie niosły nowe akty prawne w zakresie prowadzenia przez bank spółdzielczy samodzielnej działalności gospodarczej. Prawo bankowe z 31 grudnia 1989 roku i Ustawa -O zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości- z 20 stycznia 1990 roku w zasadniczy sposób zmieniły usytuowanie Banku Spółdzielczego. Zmiany w Prawie spółdzielczym, dały bankom spółdzielczym możliwość uniezależnienia się i pozwoliły odzyskać autonomię. Od 29 czerwca 1995 r. Bank Spółdzielczy Duszniki zrzeszony jest z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu i należy do Spółdzielczej Grupy Bankowej. Funkcjonuje w wielooddziałowej strukturze, która jest wynikiem m.in. dokonanych łączeń z innymi bankami spółdzielczymi.

Bank w swej działalności realizuje idee, które przez lata przyświecały bankowości spółdzielczej na ziemiach polskich.

Bank stanowi wsparcie finansowe dla rolników, rzemieślników, przedstawicieli innych zawodów oraz małych i średnich firm.

 

Na skróty
Kursy walut
Placówki i bankomaty

 Tabela opłat i prowizji

 Oprocentowanie kredytów i depozytów

 Doładowania telefonów

 Zastrzeganie dokumentów

 Zastrzeganie kart

 Mapa serwisu

 Partnerzy

 Godziny realizacji przelewów

 KupnoSprzedażŚredni NBP
EUR4.39484.69214.5342
USD4.03724.28134.1717
CHF4.23514.32524.2883
GBP4.98995.28625.1437
z dnia: 2020-04-07 g. 15:00
Nasza witryna internetowa stosuje pliki cookies. Jeśli chcesz się dowiedzieć do czego one służą - kliknij ten link. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Niedokonanie zmian ustawieś przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.